Loading...

Pri výrobe nakupujeme len certifikovanú surovinu a vyrábame výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a zároveň, ako výrobca sme nositeľom certifikátu PEFC. Naše produkty okrem domácej spotreby aj exportujeme a to do krajín ako sú Maďarsko, Česko, Grécko, Južná Kórea, Anglicko a ďalších. Výrobný proces je postavený na využití technológií rámových a pásových píl, ďalej sústavou dopravníkov a rozmietacích, ako aj kapovacích píl. Sklad suroviny je vybavený manipulačnou a triediacou linkou Baljer Zembrod vyrobenou v roku 2019 a automatickou triediacou linkou tenkej drevnej hmoty. Pre zvýšenie prepravnej kapacity, ako aj vyššieho zhodnotenia suroviny pre ďalšie spracovanie, využívame technológiu komorových sušiarní Mühlböck. Pomocou sekačiek drevného odpadu vytvárame zo zbytkov pri výrobe obnoviteľný zdroj energie tzv. energetickú štiepku – biomasu. Nakládku a vykládku kamiónovej a železničnej prepravy zabezpečuje najnovšia manipulačná technika JCB a Bulmor. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!